Westmal Dorp

Over ons

Als Heemkundige Kring willen wij graag interesse én zorg opwekken voor het cultureel erfgoed van Malle in zijn ruimste betekenis. We proberen dit te doen op verschillende manieren:

Het uitbouwen van ons documentatiecentrum

In onze bibliotheek ligt de klemtoon op de lokale en regionale geschiedenis: talrijke publicaties over onze gemeente en de Kempen, maar ook een ruim aanbod van boeken en tijdschriften van andere heemkringen. Daarnaast zijn er algemene werken over geschiedenis, volkskunde, heemkunde, heraldiek enz.

We beschikken over een mooie collectie foto's, postkaarten en dvd's van West- en Oostmalle, waarvan er al heel wat digitaal te bekijken zijn. Hetzelfde geldt voor de oude (kadaster)kaarten, stafkaarten en plans.

Het archiefbestand bevat onder andere een deel van het familiearchief de Renesse en van du Bus, heel wat originele documenten uit het oude archief van Westmalle en Zoersel, microfilms van schepenakten en notariële bescheiden (1500-1800), het tornadoarchief (met veel foto's), het kunstpatrimonium van de gemeente Malle, verschillende verenigingsarchieven enz.

Als je op zoek bent naar genealogische informatie, dan kun je fotokopieën van parochieregisters en registers van de burgerlijke stand raadplegen én de bewerkte versies daarvan, wat het opzoeken vergemakkelijkt. Je vindt bij ons ook rouwbrieven, bidprentjes, stambomen en kwartierstaten van bepaalde families, en het tijdschrift Vlaamse Stam.

Wij zijn volop bezig met het digitaal inventariseren en scannen van al deze documenten en afbeeldingen.

De openingsuren van ons documentatiecentrum vind je bij Contact. Het Renessearchief, het du Busarchief en de microfilms zijn enkel na afspraak te raadplegen. Als je lid bent, kun je de werken uit de bibliotheek gratis ontlenen.

Het publiceren van boeken en een tijdschrift

Van 1981 tot en met 2019 verscheen er jaarlijks, en later tweejaarlijks, in december een boek met bijdragen over Malle: geschiedenis, personen, verenigingen, gebouwen en monumenten, verhalen … komen aan bod. Drie van deze jaarboeken zijn themaboeken: De Eerste Wereldoorlog in Malle (1994), De Tweede Wereldoorlog in Malle (1995) en De scholen van Malle (2012). Daarnaast zijn er ook enkele andere boeken uitgegeven en een dvd over de tornado die Oostmalle teisterde in 1967.
De volledige lijst vind je bij Publicaties.

Viermaal per jaar verschijnt het Contactblad waarmee wij onze leden op de hoogte brengen van onze activiteiten en tentoonstellingen. Het tijdschriftje bevat meestal ook een kort artikel dat verband houdt met Malle. Een overzicht vind je bij Artikels contactbladen.

Het uitwerken van projecten

Een van de belangrijkste projecten is het scannen van oude foto's, postkaarten, kaarten en documenten die verband houden met Malle. Daarbij noteren we de gegevens over personen, verenigingen, gebouwen enz. om zo het verleden te bewaren. Vaak komen er dan ook verhalen los die dan weer tot een artikel kunnen leiden. Je bent altijd welkom met je verhalen en je foto's.

Het organiseren van activiteiten

Af en toe organiseren wij voordrachten en tentoonstellingen om geïnteresseerden te laten kennismaken met de verschillende aspecten van de geschiedenis van Malle. Vaak werken wij hiervoor samen met Toerisme Malle, het Gemeenschapscentrum, vzw Domein de Renesse en andere verenigingen.

Onze werkgroep Mallifique brengt verhalen uit het dorpsverleden tot leven tijdens evenementen als de ‘Nacht der verdwaalde zielen’ en grote historische evocaties.

De ledenuitstap is een jaarlijks terugkerende activiteit met een heem- of geschiedkundig tintje.

Het bewaren van waardevolle voorwerpen die dreigen verloren te gaan

Naast de documenten en foto's die hoger al werden genoemd, bewaren wij ook voorwerpen die met Malle te maken hebben. Zo vind je bij ons een bescheiden verzameling Oostmals aardewerk en objecten van verenigingen zoals vaandels en medailles. In enkele tentoonstellingskasten staan objecten die rechtstreeks verband houden met de Malse geschiedenis. Sommige waren eigendom van Mallenaren, andere werden gebruikt in Malle. Enkele voorbeelden: een houten collecteschaal met Sint-Laurentius, de steek van graaf de Renesse, de filmcamera van pastoor Van Loenhout ...
Verder bewaren we ook litho's van de trappistenabdij, oude schoolplaten enz...

 

 

 

tentoonstelling Heemkundige Kring Malle

 

documentatiecentrum Heemkundige Kring Malle

 

kaarten in het documentatiecentrum van de Heemkundige Kring van Malle

 

lokaal kast

mallifique