archief de Renesse

Archief de Renesse

Renessearchief met betrekking tot Malle

De heren van Renesse waren sinds 1501 heer van de heerlijkheid en het dorp Oostmalle. Zij bleven ook de belangrijkste grootgrond-bezitter in Oostmalle na het einde van het ancien regime tot aan de Belgische onafhankelijkheid in 1830, toen alle domeinen verkocht werden aan Léonard du Bus de Gisignies.

Na twee generaties du Bus kwamen de goederen, via huwelijk, terug in handen van de familie de Renesse.

In hun familiearchief bevinden zich veel documenten die voor onderzoek interessant zijn, zowel op genealogisch als plaatselijk historisch en heemkundig gebied. De huidige eigenaars van het archief, graaf Jean de Renesse en zijn dame Amélie, waren zo vriendelijk de Heemkundige Kring van Malle en Domein de Renesse inzake te geven van de stukken die betrekking hebben op Oostmalle.

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (nu Familiekunde Vlaanderen) en Domein de Renesse namen de taak op zich een schaduwarchief te vormen. Alle stukken werden gefotokopieerd en/of gescand. Bovendien werden het overgrote deel van de cijnsboeken en leenboeken, en vele jaarrekeningen van de inkomsten en uitgaven van Oostmalle getranscribeerd.

Het is de bedoeling om dit werk voort te zetten maar ook om de geïnteresseerde onderzoeker de mogelijkheid te bieden zelf het archief te raadplegen. Je kan hiervoor de inventarislijst gebruiken die je op deze website vindt. Hierin staat ook vermeld of er een transcriptie en een scan van bestaat.

Wanneer je een document vindt dat je nader zou willen bekijken, dan kan je de scans in ons lokaal bekijken en kopiëren als pdf-bestand. De transcripties kunnen wij je normaal via mail bezorgen. Wat wij daarvoor nodig hebben, is het inventarisnummer van het betreffende document: het nummer in de eerste kolom van de tabel.

Wanneer je publiceert en materiaal van dit archief gebruikt, vragen wij je om steeds als bronvermelding 'Domein de Renesse vzw Renessearchief' en het inventarisnummer te vermelden. Als je fouten opmerkt in de transcripties zou je ons een groot plezier doen door dit te melden.

Klik hier om de inventarislijst te openen (pdf 1,50 mb).

 

Zegel Oostmalle