archief de Renesse

Archief de Renesse

Renessearchief met betrekking tot Malle

De heren van Renesse waren sinds 1501 heer van de heerlijkheid en het dorp Oostmalle. Zij bleven ook de belangrijkste grootgrondbezitter in Oostmalle na het einde van het ancien regime tot aan de Belgische onafhankelijkheid in 1830, toen alle domeinen verkocht werden aan Léonard du Bus de Gisignies. Deze burggraaf du Bus, zijn zonen en kleinkinderen waren een kleine eeuw lang de spil van het dorpsleven. Na drie generaties du Bus kwamen de goederen, via huwelijk, terug in handen van de familie de Renesse.

In hun familiearchief bevinden zich veel documenten die voor onderzoek interessant zijn, zowel op genealogisch als plaatselijk historisch en heemkundig gebied. De huidige eigenaars van het archief, graaf Jean de Renesse en zijn dame Amélie, waren zo vriendelijk de Heemkundige Kring van Malle en Domein de Renesse inzage te geven van de stukken die betrekking hebben op Oostmalle.

Familiekunde Vlaanderen afdeling Kempen, vzw Domein de Renesse en de Heemkundige Kring van Malle namen de taak op zich een schaduwarchief te vormen. Alle stukken uit het ancien regime werden gefotokopieerd en/of gescand. Bovendien werden het overgrote deel van de cijnsboeken en leenboeken, en vele jaarrekeningen van de inkomsten en uitgaven van Oostmalle getranscribeerd. Van het archief dat onder de familie du Bus de Gisignies gevormd werd, wordt een gedetailleerde inventaris opgemaakt.

Het is de bedoeling om dit werk voort te zetten maar ook om de geïnteresseerde onderzoeker de mogelijkheid te bieden zelf het archief te raadplegen. Je kan hiervoor de inventarislijsten 'oud Renessearchief' en 'du Busarchief' gebruiken die je op deze website vindt. Bij elk document wordt ook vermeld of er een transcriptie en een scan van bestaan.
Wanneer je een document vindt dat je nader zou willen bekijken, dan kan je de scans in ons lokaal bekijken en kopiëren als pdf-bestand. De transcripties kunnen wij je normaal via mail bezorgen. Wat wij daarvoor nodig hebben, is het inventarisnummer van het betreffende document (het nummer in de eerste kolom van de tabel).

Wanneer je publiceert en materiaal van dit archief gebruikt, vragen wij je om steeds als bronvermelding 'Domein de Renesse vzw Renessearchief' en het inventarisnummer te vermelden. Als je fouten opmerkt in de transcripties zou je ons een groot plezier doen door dit te melden.

Klik hier om de inventarislijst van het oude Renessearchief te openen. (pdf 1,50 mb).

Klik hier om de inventarislijst van het du Busarchief te openen. (pdf 1,50 mb).

 

Zegel Oostmalle