Heemkunde in Malle

Privacy, cookies en disclaimer

Deze website is eigendom van Heemkundige Kring van Malle vzw.

Heemkundige Kring van Malle vzw
Koetshuis Domein de Renesse
Lierselei 28 bus 2
2390 Malle
België

T.  03 311 62 07  (tijdens de openingsuren: zie Contact)
info@heemkundigekringmalle.be

Bank   BE81 9730 1594 5824

Ondernemingsnummer   443.306.727

Ingeschreven bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Als u lid wordt van Heemkundige Kring van Malle vzw, een publicatie aankoopt en die laat opsturen, een beroep op ons doet om informatie op te zoeken enzovoort, dan leggen wij in het kader van onze dienstverlening uw persoonsgegevens vast (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Heemkundige Kring van Malle vzw behandelt deze persoonlijke gegevens vertrouwelijk en gebruikt ze slechts voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
Voor de leden houdt dit in dat u ons de toestemming geeft om die gegevens te gebruiken voor het toezenden van het contactblad, het jaarboek en mededelingen over de werking van de kring.
Uw gegevens kunnen opgeslagen worden in een of meer databanken. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele aanpassing van uw persoonsgegevens. U kunt ook vragen deze gegevens niet verder te gebruiken. Wij verzoeken u om met alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks contact met ons op te nemen. Bovenaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Intekenlijst in het jaarboek

Achteraan in het jaarboek publiceren wij de lijst van personen die intekenden op het boek. Als u intekent, vermelden wij uw naam en de gemeente waarin u woont. Als u niet wilt opgenomen worden in de lijst van intekenaars, verzoeken wij u om ons dat te melden per mail of brief voor 1 oktober.

Foto’s

Er kunnen foto- of camerabeelden genomen worden als u deelneemt aan onze activiteiten. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor de aanvang van een activiteit. De verworven beelden worden enkel in het kader van promotie en communicatie van de werking van de Heemkundige Kring van Malle verwerkt. De verworven beelden worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derde partijen verstrekt.

Wijziging privacyverklaring

Heemkundige Kring van Malle vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Onderaan de pagina wordt de datum van de laatste wijziging vermeld.

 

Gebruik van cookies

Heemkundige Kring van Malle vzw maakt op www.heemkundigekringmalle.be gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen over webpagina's die u hebt bezocht. Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden in deze cookies. Cookies worden toegepast om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te vergemakkelijken. De cookies op onze website worden gebruikt voor technische en analytische doeleinden, niet voor reclamedoeleinden.

www.heemkundigekringmalle.be maakt onder andere gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc.® (‘Google’) om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website verbeteren. Google Analytics maakt daarvoor gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

U kunt het gebruik van cookies verhinderen en ze blokkeren via internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox®, Chrome®, Safari®. Hoe u dat kunt doen, vindt u in de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. Door deze website verder te gebruiken zonder in uw browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat u er als bezoeker van deze website mee akkoord dat er cookies gebruikt worden. U kunt op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website behoort toe aan Heemkundige Kring van Malle vzw en/of derde partijen. Alle teksten, foto’s, afbeeldingen en logo’s zijn wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heemkundige Kring van Malle vzw of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
De inhoud van www.heemkundigekringmalle.be kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving.
Heemkundige Kring van Malle vzw kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Op www.heemkundigekringmalle.be zijn links opgenomen naar andere websites. Deze verwijzingen houden op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud ervan. Heemkundige Kring van Malle vzw is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid van deze websites.

 

Datum laatste aanpassing: 12 september 2018