Oostmalle Gemeentehuis

Jaarboek 2021-2022

WELKE ARTIKELS VIND JE IN JAARBOEK 2021-2022?

 • Drie in memoriams van bestuursleden
  Rik Eennaes, Leo Van Herwegen en Armand Storms

 • De Schuurhovenmolen van Westmalle
  De Oude Molenstraat in Westmalle dankt haar naam aan de windmolen die er 163 jaar gestaan heeft. De geschiedenis ervan wordt uitgebreid beschreven, en beknopt ook die van de andere houten windmolens die Malle vroeger rijk was.

 • Jeugdherinneringen van graaf Costia de Renesse (deel 3 en slot)
  Graaf Constantin de Renesse, de jongste zoon uit het tweede huwelijk van Maximilien de Renesse Breidbach, had een bewogen jeugd. Zijn verhaal leest als een trein en geeft een inkijk in het leven op het kasteel tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw.

 • Vijftien jaar Limca-limonadefabriek in Westmalle
  Van 1959 tot 1973 werd er in de voormalige bierbrouwerij De Valk limonade gebrouwen. Buiten het verhaal over de Limca-limonadefabriek komt ook de geschiedenis van De Valk aan bod.

 • Van afspanning ‘den Pellicaen’ tot statig herenhuis
  Het prachtige huis op de hoek van de Sint-Lenaartsebaan en de Dorpsweg is op veel postkaarten terug te vinden. Herberg ‘den Pellicaen’ stond vroeger op die plaats en zou minstens even indrukwekkend geweest zijn.

 • Geschiedenis van het domein Vierwinden
  Domein Vierwinden was oorspronkelijk het buitenverblijf van een Brusselse familie maar evolueerde tot kinderkolonie, jeugdverblijf en speeltuin. Ook het ‘boswachtershuis’ en zijn bewoners komen aan bod. Bij veel lezers zal dit artikel nostalgische herinneringen oproepen aan de populaire speeltuin.

 • Oude waterputten in het dorp
  Het voorbije jaar werden in het centrum van Westmalle de resten van enkele oude waterputten opgegraven. Je krijgt de reconstructie van die putten te zien maar verneemt ook meer over de verdwenen gebouwen.

 • De kleine en grote tiende van Oostmalle in het ancien régime
  Als eerbetoon aan Leo Van Herwegen publiceren we zijn laatste artikel postuum. De tiende was een vorm van belasting op de opbrengst van verpachte gronden. Leo zocht uit of de opbrengst van de tienden als maatstaf kon dienen om het welzijn van een dorp als Oostmalle tijdens het ancien régime te bepalen.

WAAR KAN JE HET JAARBOEK KOPEN?

In het lokaal van de heemkundige kring
elke tweede en vierde dinsdag van de maand tussen 19 en 20.30 uur

In het kantoor van Toerisme Malle (Antwerpsesteenweg 246, Westmalle):
van maandag tot en met vrijdag: 9 – 12 uur en 13 – 16 uur


HOEVEEL KOST HET JAARBOEK?

Het jaarboek kost 30 euro.
Als je het boek wil laten opsturen of thuisbezorgen, betaal je 37 euro.

 


Bestelwagen van de limonadefabriek Limca. (collectie Rik Vermeiren)


Het statige herenhuis op Dorpsweg 1 heeft een lange geschiedenis. (HK van Malle)


De speeltuin in Oostmalle werd uitgebaat van 1958 tot 2002. (collectie Marcel Van Ginckel)

.