Heemkundige Kring Malle

Voorbije activiteiten

Zondag 25 juni 2017
Praatcafé: jouw eigen tornadoverhaal


Het is al 50 jaar geleden, maar wie de tornado van Oostmalle meemaakte, herinnert het zich meestal nog levendig: de aanstormende windhoos, het oorverdovende lawaai, de plotselinge stilte gevolgd door een wolkbreuk, de enorme ravage, chaos en ontreddering... en daarna de solidariteit, de hulpacties, het bezoek van de koning, de ramptoeristen...

Was je in het centrum van het dorp die dag of gewoon thuis; was je nog klein of al oud genoeg om te beseffen wat er gebeurde, hoe denk je terug aan die noodlottige dag en de nasleep ervan?

In ons praatcafé kan je op 25 juni jouw persoonlijke tornadoverhaal kwijt. Eventueel noteren wij hoe jij de tornado beleefde.

Sommige zaken zullen verwerkt worden in een artikel over de tornado dat verschijnt in Jaarboek 2017. Je kan ter plaatse ook oudere getuigenissen over de tornado bekijken op dvd.

Praktisch:
Zondag 25 juni tussen 12 en 16 uur in het lokaal van de heemkundige kring


Meer info over de andere activiteiten tijdens het herdenkingsweekend (23-25 juni) vind je op www.toerisme-malle.be/50-jaar-tornado

Zaterdag 10 december 2016                      
Voorstelling van Jaarboek 2016

Tussen 11 en 16 uur werd het nieuwe jaarboek voorgesteld aan onze leden en geïnteresseerden.

Welke artikels vind je in Jaarboek 2016?

 • Geschiedenis van de eeuwenoude hoeve Van Ginckel in de Kapselstraat.
  Twee schuren met een datum in de gevel blijken nog ouder te zijn dan het aangegeven jaartal. U krijgt niet alleen de geschiedenis van de hoeves en hun bewoners, maar ook uitleg over de steenbakkersactiveiten in de omgeving van de Steenovens.

 • 50 jaar kinderkoor De Wielewalen in Westmalle.
  Begonnen als een muziekgroepje voor meisjes van de lagere school en uitgegroeid tot een getalenteerd gemengd kinderkoor dat musicals van een hoog niveau brengt en goed scoort op internationale koorfestivals … Met heel wat foto’s wordt deze evolutie in beeld gebracht.

 • Jeugdherinneringen van graaf Costia de Renesse – deel 2
  Graaf Constantin de Renesse, de jongste zoon uit het tweede huwelijk van graaf Maximilien de Renesse Breidbach, had een bewogen jeugd. Zijn verhaal geeft een inkijk in het leven op het kasteel te Oostmalle, waar kindermeisjes en huisleraars instonden voor de opvoeding van de Renessetelgen.

 • ‘Eenen goeden dag aan allen’. Soldatenbrieven van Karel Peeters uit 1910-1914.
  Dankzij de vele brieven die Karel Peeters naar zijn familie in Oostmalle schreef, verneemt u uit eerste hand hoe de verplichte legerdienst en de eerste maanden van de Grote Oorlog ervaren werden door een simpele piot.

 • De bouwwerken aan het kasteel de Renesse in de afrekeningen van de rentmeesters van de heer van Oostmalle in de 16de eeuw.
  Rekeningen en betalingsbewijzen hielpen de auteur om zich een beeld te vormen van hoe het kasteel de Renesse verbouwd werd in de 16de eeuw. Behalve het nog grotendeels behouden middelneerhof met de huidige gebouwen werd ook een prachtig opperhof opgericht, dat jammer genoeg vrij snel in verval raakte en afgebroken werd.

 • De rechtspleging door de heren van Oostmalle in het ancien régime sinds de 16de eeuw.
  Eeuwenlang traden de schout en de schepenbank van Oostmalle op als plaatselijk rechtscollege. Met concrete voorbeelden wordt aangetoond hoe verschillende soorten misdrijven bestraft werden.

Hier vind je kleurenfoto’s en enkele extra foto’s bij bepaalde artikels.

 

 

 

 

 

Ravage na tornado in Oostmalle
Ravage na de tornado in Oostmalle

 

 

 

 

 

 

 

 


Week van de amateurkunsten
Week van de Amateurkunsten

Hoeve van Ginckel
Hoeve Van Ginckel
(foto: Marcel Van Ginckel)

50 jaar kinderkoor De Wielewalen in Westmalle
Het kinderkoor De Wielewalen begin jaren 70

3D-tekening kasteel de Renesse half 16de eeuw
3D-tekening kasteel de Renesse half 16de eeuw
(Leo Van Herwegen)

 Schietoefeningen in het Belgische leger
Schietoefeningen in het Belgische leger